Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Vandaag vieren we dat de 60.000e persoon is ingevoerd in onze database Genealogie Raamsdonk


Wie is toch die man op die foto?

Description of Image.Uw eerste stap bij stamboomonderzoek begint altijd met onderzoek in uw eigen familiekring. U vraagt bij ouders, grootouders, ooms en tantes, neven en nichten naar allerlei papieren, zoals trouwboekjes, geboortekaartjes, communieprentjes, bidprentjes, diploma's, brieven en foto's.

Oude archieven

U kunt ook adresboeken, telefoonboeken of kranten (in de archieven vaak op microfiche voorhanden) raadplegen. Naast papier zijn natuurlijk ook de herinneringen van uw familieleden belangrijk voor uw onderzoek.
Interview ze eens en noteer zoveel mogelijk data en namen die belangrijk zijn voor uw familiegeschiedenis.

Wat zit er in de archieven?

Gaat u verder terug in de tijd, dan moet u zich realiseren dat bij ons de meeste archieven alleen maar formele ambtelijke gegevens bevatten. Bij archiefdiensten kunt u door de privacybescherming namelijk geen gegevens krijgen over nog levende personen of over recente gebeurtenissen. In Nederland worden archieven pas na 20 jaar naar openbare archiefbewaarplaatsen overgebracht. Dat betekent nog niet dat ze dan ook automatisch openbaar zijn.
Akten van de burgerlijke stand en archiefstukken met persoonlijke informatie over nog levende personen worden pas veel later openbaar. Voor geboorten is dat 100 jaar, huwelijken 75 jaar, en overlijden 50 jaar.
In de praktijk betekent dit dat u voor genealogisch onderzoek in archieven pas goed terecht kunt, wanneer u een aanknopingspunt hebt van vóór 1900.

Wat is de volgorde?

  • Eigen onderzoek in de familie
  • 20e eeuw en nu
  • 1811 tot de 20e eeuw: de tijd van de akten (BS) "Burgerlijke Stand"
  • vóór 1811: de tijd van de Kerkregisters (DTB) "Doop, Trouw, Begraaf"
  • vóór de Kerkregisters

1811 tot de 20e eeuw

Na een onderzoek in uw eigen familiekring en in de literatuur kunt u de akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 en andere, negentiende- en twintigste-eeuwse archiefbronnen raadplegen. Er is in deze periode een enorme hoeveelheid bronnenmateriaal, waaruit u als genealoog naar hartelust informatie kunt putten. Zie onderstaande links voor uw eerste onderzoek.

Kerkregisters

De eerste bron die u in deze periode kunt raadplegen zijn de kerkregisters van doop, huwelijk en overlijden of begrafenis. Onderzoek in kerkregisters vereist een geheel andere aanpak dan onderzoek in de Burgerlijke Stand. Dat kunt u goed zien bij de huwelijksinschrijvingen. De Burgerlijke Stand geeft in de huwelijksbijlagen veel informatie over de bruid en bruidegom en over hun ouders. De kerkregisters vermelden de ouders van de bruid en bruidegom in het algemeen niet. Bij veel onderzoeken is dat het begin van het einde. Een andere bron die u kunt inzien zijn de archieven van de schepenbanken. Tot het einde van de achttiende eeuw was de schepenbank de enige plaatselijke overheid. De schepenbank had als dorpsbestuur een administratieve taak (belastingheffing, etc.) en ook een juridische taak als rechtbank in criminele en civiele zaken (bijv. schuldvorderingen).